Integritetspolicy

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Ett konto skapas automatiskt i samband med det första köptillfället. Efter att du registrerat ett konto eller betalat dit köp så börjar avtalstiden att gälla.
Personuppgiftspolicy
Vi kommer att spara uppgifter om dig så som: namn, personnummer, adress, mobilnummer, IP-adress samt E-postadress. Detta för att vi skall kunna genomföra administrering av dina inköp och ditt konto hos oss. Likaså vid marknadsföring, förutsatt att du tackat ja till marknadsföring vid inköp, samt fysiska utskick.
Vid betalning med Klarna, hämtas personuppgifter med hjälp av ditt personnummer. Detta för att säkerställa att leveransen skickas till din adress. Dessa kan också delas med tredje part. 
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kommer neka köp. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system.
Hur länge sparas personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Du kan som kund alltid aktivt radera din information, förutom den vi behöver för bokföring. Dina uppgifter kommer att sparas i tre år.
Hur hanterar vi personnummer?
Vi använder ditt personnummer så lite som möjligt, men vi kommer att använda det när det är motiverat med hänsyn till ändamålet och för att säkerställa din identitet.
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, överföras eller delas vidare till något annat företag.
Du kan enkelt avsluta prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Om du önskar få hjälp, maila till oss på contact@cestnovalou.com
Om du är under 18 år måste du ha din förälders- eller målsmans samtycke för att kunna handla hos oss. Har vi samlat in personuppgifter från personer under 18 år, utan att förälder eller målsman lämnat sitt samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.
Du har alltid möjlighet att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat på dig och hur vi använt dina uppgifter. Du kan även begära att vi tar bort felaktiga uppgifter eller rättar till det. Du har även möjlighet att helt raderas ur våra system, det enda vi sparar är det vi behöver för bokföring.
Maila contact@cestnovalou.com och skriv tydligt att Cest Novalou ska radera samtliga uppgifter om dig som kund. Du kommer sedan få ett skriftligt svar på att vi åtgärdat detta. Om vi har raderat dina uppgifter är det du som kund som måste kunna påvisa tidigare köp.  Har vi enligt dig, behandlat dina uppgifter i strid mot dataskyddsförorningen. Har du som kund möjlighet att lämna ett klagomål till datainspektionen, som i sin tur bedömer om tillsyn skall påbörjas. Hos datainspektionen  som är ansvarig myndighet, kan du får mer information om vad som gäller för dig som konsument.

Om du önskar stänga av marknadsföring som sker utanför vår plattform, gör enligt nedan. Notera att denna typ av marknadsföring kan endast du själv stänga av.
För att stänga av intressebaserad marknadsföring från Facebook:
https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/ - Under rubriken ”annonsinställningar”.
För att stänga av intressebaserad marknadsföring från Google:
Om du inte är inloggad på ett Google-konto besök adressen https://adssettings.google.com/anonymous Klicka på de två blå knapparna intill rubrikerna så att de blir gråa. På rutorna som kommer upp, klicka på ”Inaktivera”.
Om du är inloggad på ett Google-konto: Besök adressen https://adssettings.google.com/authenticated Klicka på den blå knappen till höger om rubriken så att den blir grå. Det kommer nu upp en ruta, klicka på ”Inaktivera”.
För att stänga av intressebaserad marknadsföring från Criteo:
Besök adressen https://www.criteo.com/privacy
Under rubriken ”2/ Criteo Sponsored Products”, klicka på de båda knapparna intill texterna ”Opt-ut” så att det är inställda på ”on”
Tänk också på att marknadsföring som är kopplat till din webbläsare och som är cookie-baserade, måste du själv inaktivera i din webbläsares inställningar.

Cookies
Cookies är små textfiler som laddas ner till din dator, mobil eller surfplatta. Cookies används efter att du har godkänt detta genom ett aktivt val. Detta är för att förbättra upplevelsen på hemsidan och maximera webbplatsens funktioner. Om du önskar att avstå från att cookies används så stänger du av det i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas. Det finns olika typer av cookies och vi använder alla. Nödvändiga, funktionella, annons, statistik och analys samt prestanda cookies. Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats (https://www.pts.se/).